POŽADAVKY NA PÁŤÁKA

 

Jako páťák již musíš obstát v mnoha zkouškách. Na liště vlevo máš pro přehlednost sepsány jednotlivé požadavky, které budeš plnit v průběhu celého školního roku.

Přeji Ti mnoho zdaru.

LH