KONZULTACE

 

Účastníci:    rodič, učitel, žák

Časová dotace:    15 min./ + setkání dle potřeby (individuální dohoda)

 

Cíl:

    role učitele

  • seznámit rodiče s celkovým prospěchem a chováním dítěte
  • vysvětlit možné postupy práce v rámci domácí přípravy
  • najít společně s rodiči možná řešení potíží, které se mohou vyskytnout v průběhu školního roku

 

    role rodiče

  • doplnění diskuse o vlastní postřehy
  • podílet se společně s učitelem na možných řešeních náprav nastalých potíží

 

    role žáka

  • prezentovat rodičům a učiteli svou školní práci

            (prezentace osobního portfolia, krátká ukázka dosažených vědomostí)

  • podepisování smlouvy o dosažení cíle + prokazování splnění smlouvy krátkou prezentací své práce

 

ZÁPIS NA KONZULTACE

  • rozpis konzultací bude vždy k dispozici na třídních stránkách (složka KONZULTACE, podsložka s názvem konkrétního měsíce)
  • zápis na konzultace probíhá prostřednictvím Knihy návštěv
  • zablokovaný termín bude ihned uveden na stránkách třídy: složka KONZULTACE_ŘÍJEN