Zeměpis 8. A

 

Milí osmáci,

níže přikládám ke stažení roční plán učiva zeměpisu, v němž jsou rozepsány i požadavky na Vás - pomůcky, které budeme potřebovat; plánované aktivity; dílčí výstupy; zařazení průřezových témat atd.

                            Přeji příjemný rok.

                                                        LH

 

ZEMĚPIS_roční plán 8. A.docx (19754)

SAMOSTATNÁ PRÁCE - Asie

Vyber si jeden asijský problém (rozšiřování pouští, smog v Pekingu, drogy ve Zlatém trojúhelníku, válečný konflikt…), zjisti o něm dostatek informací a zapiš si je vlastní rukou do sešitu na zeměpis. Na práci věnuj jednu stránku.

Termín odevzdání: 17. 1. 2017 (náhradní termín 20. 1. 2017)

Pro inspiraci přikládám zajímavý odkaz:

https://prehravac.rozhlas.cz/audio/3779135