Čtenář

 
Během školního roku má žák povinnost přečíst jednu knihu ke každému z následujících bodů:
  • básnická sbírka
  • dobrodružná kniha s dětským hrdinou
  • pověsti - české, moravské, slovenské
  • báje a mýty (např. řecké, keltské, orientální...)
  • fantasie, sci-fi
  • vlastní výběr
Záznam ve Čtenáři bude zpracován dle kritérií, jež budou vlepeny ve Čtenáři.
 
Termíny odevzdání (při kontrole budou vepsány vždy 2 nové záznamy):
  • 9. ledna 2017
  • 13. března 2017
  • 5. června 2017
Po každé kontrole obdrží žák známku váhy 4 do předmětu český jazyk (tj. tři známky za Čtenář).
 
_________________________________________________________________________________________________________
 

ZÁZNAM VE ČTENÁŘI pro 5. třídu

 

název knihy:

autor:

ilustrátor:

nakladatelství a rok vydání:

 

stručné nastínění děje i s rozuzlením, smysluplné rozvité věty:

·        jak to začalo

·        co se dělo

·        jak to dopadlo

charakteristika dvou postav:

 

vypsat myšlenku/větu z knihy a napsat k ní svůj komentář

citace z knihy

můj komentář

 

„To, co je důležité, je očím neviditelné.“

strana 38

Myslím si, že důležité je přátelství. A to přeci nemohu chytit, vidět. Mohu ho jen prožívat. Mým nejlepším kamarádem je Jirka, jsme stále spolu a hrajeme si spolu. Takže naše kamarádství je i vidět.

 

Mé zhodnocení knihy a zdůvodnění mého tvrzení:

např.           Pokud si chcete zjistit, odkud je Malý princ, přečtěte si tuto knihu, protože…

Tuto knihu mám ráda, protože…

Už nikdy si tuto knihu nepůjčím, protože…

Vlastní ilustrace (dobrovolné)