Smlouva o dílo

 

I tento školní rok budeš mít možnost splnit svou smlouvu o dílo. Jako jediná z požadavků na páťáka není povinná.

 

Smlouva o dílo bude mít tento rok podobu referátu na předem dané téma. Referát zpracuješ samostatně a odevzdáš ve stanovený termín v písemné podobě napsaný vlastní rukou na čistém papíře A4. Součástí bude i seznam zdrojů, ze kterých jsi čerpal (knihy, internetové stránky).

 

Témata budou zveřejňována postupně, budou se vztahovat k přírodovědnému i vlastivědnému učivu. S každým žákem, který si téma referátu zapíše, si chci projít jeho obsah. Navrhuji proto osobní setkání před/po vyučování. Po schválení písemné verze referátu bude následovat ústní prezentace ve třídě (délka cca 15 minut, žák si může přichystat úkoly pro spolužáky, přinést knihy, vytvořit prezentaci v programu PowerPoint, ukázat obrázky apod.).

 

Smlouva o dílo bude známkována do přírodovědy/vlastivědy a bude mít váhu 4.