Prezentace knihy

 

Každý žák bude prezentovat během dílny čtení svou knihu. Známka bude zapsána do předmětu český jazyk s váhou 4.

požadavky:

  • prezentace připravena doma a sepsána vlastní rukou na čistém papíře A4
  • součástí prezentace bude hlasitá četba úryvku z knihy
  • během celé prezentace bude užívána spisovná čeština

 

průběh prezentace (pořadí si může žák upravit):

  • název knihy, autor, ilustrátor, nakladatelství, rok vydání
  • informace o autorovi
  • stručné přiblížení děje (ale bez prozrazení rozuzlení)
  • objasnění hlavního tématu knihy
  • charakteristika dvou postav
  • zhodnocení provázanosti textu a ilustrací (vhodně se doplňují, ilustrace vypovídají o náladě textu...)
  • četba ukázky + její rozbor se spolužáky (žák by měl mít připraveny otázky k přečtené ukázce, které předloží svým spolužákům)