Herbář

 
datum odevzdání: 11. října 2016
 
požadavky
  • 10 bylin - rostliny vylisované, všechny části rostliny (pokud není možno dodat, chybějící část lze dokreslit)
  • název rostliny česky - rodové i druhové jméno (popřípadě i latinsky)
  • sběr - kdy, kdo, kde (místo i lokalita - např. les, louka ...)
  • zajímavé informace o rostlinách
  • herbář uložen v deskách, jednotlivé listy v euroobalech
 
Každému žákovi jsem na lístek sepsala nedostatky a navrhla známku. Pokud nedojde k odstranění těchto nedostatků, nelze očekávat navrženou známku, ale známku horší. Na lístek jsem nerozepisovala výše uvedené požadavky.