ČTENÁŘSKÉ KŘESLO

 
Aktivita slouží ke společnému čtení a naslouchání. 
 
Ten, kdo čte, sedí ve čtenářském křesle a nahlas předčítá. Ostatní pozorně naslouchají.
 

Čtenářské křeslo se využívá např. při referátech o knihách, autorském čtení apod. Žák představí svým spolužákům svou přečtenou knihu. Následně zodpovídá dotazy spolužáků nebo i učitele, dochází k dialogu o knize mezi čtenářem a posluchači.