ČTENÁŘSKÁ DÍLNA

 

Ústřední činností v dílně čtení je - čtení. Každý žák by měl mít po ruce knihu, kterou si sám ke čtení zvolil. V dílně čtení se čtou celé texty - celé knihy, celé povídky, celé básnické sbírky apod. 

Žákům je ponechán dvacetiminutový prostor na čtení. Následuje osobní záznam (vlastní reakce) na to, co každý přečetl. Osobní záznamy následně sdílejí v menších skupinách, kde si o textu povídají.

 

Každý osobní záznam:

  • má být osobní reflexí přečteného, nikoli převyprávěného textu
  • by měl nastínit, co text pro nás znamená, měl by ho interpretovat z vašeho osobního hlediska a prožitku
  • měl by obsahovat hodnotící výroky jako: „Mám tuhle knihu rád, protože…“ anebo: „Tento text je přínosný, protože objasňuje…“ nebo: „Nemůžu s autorem souhlasit, neboť…“

 

Pravidla dílny čtení:

  • 1.      Čti po celou dobu.
  • 2.      Nikoho nevyrušuj.
  • 3.      Žádné přestávky na toaletu a pití.
  • 4.      Vyber si text nebo knihu na čtení před začátkem čtenářské dílny.
  • 5.      Během minilekcí naslouchej.
  • 6.      Buď připraven podělit se o svou četbu, když budeš vyzván.
  • 7.      Můžeš při čtení sedět tam, kde se dobře cítíš.


Dílna čtení se zavádí postupně! Její úroveň a forma je závislá na věku žáků.
Dílnu čtení zařazujte do výuky alespoň jedenkrát týdně, lépe častěji. Výzkumy dokazují, že pouhých dvacet minut soustředěného čtení denně zlepšuje významně čtenářství žáků.

 

zdroj: Příručka VII – Dílna čtení (RWCT,2007)