První polovina listopadu

13.11.2016 21:41

Milí páťáci,

podzimní rána jsou čím dál tím mrazivější, hodinové ručičky už zase respektují náš pásnový čas a my se nezadržitelně blížíme k uzavření prvního čtvrtletní. Před námi jsou čtvrtletní písemné práce. Klasicky budeme prověřovat znalosti a dovednosti z českého jazyka a matematiky, o trochu netradičnější formě přemýšlím u přírodovědy a vlastivědy. Dám Vám včas vědět, abyste se mohli připravit :)

český jazyk

  • pravopis vyjmenovaných slov a slov příbuzných, pravopis koncovek podstatných jmen, pravopis koncovek sloves v čase přítomném i minulém
  • nově pravopis přídavných jmen tvrdých a měkkých
  • určování slovních druhů
  • čtení s porozuměním

matematika

  • sčítání a odčítání čísel v řádech milionů
  • násobení dvouciferným činitelem
  • dělení dvouciferným činitelem se zbytkem
  • slovní úlohy

V pátek jsem byla zklamaná z nepořádku, který po nás zbyl v kinosále. Byla jsem přesvědčena o tom, že nemusím neustále připomínat, co je vhodné a co není... Bohužel jsem byla naivní.

Co mi ale udělalo velikou radost, byla naše první prezentace knihy. Moc se vydařila a já věřím, že v podobném duchu se budou konat i naše další literární setkání.

Připomínám, že 17. listopadu je státní svátek a v pátek 18. listopadu je vyhlášeno ředitelské volno. Máte tedy dostatek času na přípravu k písemným pracím.

Opatrujte se a budu se těšit na konzultacích.

                    Vaše Lucka