8. - 12. 9. 2014

07.09.2014 21:31

Moji milí námořníci, 

přípravy na naší velkou plavbu kolem světa jsou skončeny, zásoby jsou zajištěny a my se můžeme konečně nalodit a vyplout vstříc neznámým a vzrušujícím tajemstvím. Tento týden zahájíme velké opakování všeho, co jste se naučili ve druhé třídě. A že toho nebylo málo... V českém jazyce budeme procvičovat psaní psacích písmen a pravopis, v matematice budeme násobit o sto šest a nezapomeneme ani na slovní úlohy. Prvouka nás zavede do světa mapových znázornění, protože dobré čtení v mapě se nám bude během plavby jistě hodit.

Přeji nám příznivý vítr do plachet a klidné moře...

Šťastnou cestu, třeťáci!

                            Vaše Lucka

okénko pro rodiče

úterý 9. 9.     nezapomenout CVIČEBNÍ ÚBOR 
                            (veškeré pokyny k tělesné výchově jsou uvedeny v samostatné                             záložce v hlavním menu)

Prosím o zakoupení fólie pro psaní tužkou velikosti A4, kterou využijeme v hodinách matematiky. Děkuji.

 

 

A co doma???

DOMÁCÍ ÚKOLY
 • úterý    učebnice ČJ s. 9/cv. 16 - přepsat psacím písmem do domácího sešitu             z ČJ
 • středa    PS M 1. díl s. 4/cv. 2 + s. 5/cv. 6
 • čtvrtek    učebnice ČJ s. 8/cv. 9 - doplnit vhodná písmena a přepsat psacím                        písmem do domácího sešitu z ČJ
 • pátek    PS Čítanka 1. díl s. 31 - v básni označit rýmy a vypracovat cvičení                                                           4+5+6


Domácí úkoly z anglického jazyka jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých učitelů.

 

MĚSÍČNÍ PLÁN UČIVA

ČESKÝ JAZYK
 • Opakování učiva z 2. ročníku:

  Hláska, rozdělení hlásek, písmeno, abeceda, řazení slov podle abecedy, slovo, slabika, význam slova - synonyma, antonyma, homonyma, hláskový a slabičný rozbor, psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách, u/ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě

  Vypravování

MATEMATIKA
 • Opakování učiva z 2. ročníku
 • sčítání a odčítání do sta
 • malá násobilka
 • geometrická tělesa

PRVOUKA
 • prázdniny
 • rodinné vztahy
 • bezpečnost silničního provozu
 • krajina, mapová znázornění