5. - 9. 9. 2016

09.09.2016 18:57

Moji milí páťáci,

 

první týden ve škole mi neskutečně rychle utekl. Byl plný zážitků a změn, proto si myslím, že bych zde měla některé shrnout:

 • Rodičům bych chtěla poděkovat za účast na třídních schůzkách. Zápis z nich jsem rozeslala e-mailem.
 • Začala nám platit přísnější pravidla - dávejte si, prosím, pozor na zapomínání pomůcek a úkolů. Nerada bych někomu musela udělit napomenutí třídního učitele...
 • Mnohé z vás zaskočila náročnost úkolů. Ve škole opakujeme, pokud něčemu nerozumíte, snažte se najít odpověď. Je nás ve třídě spousta a víc hlav víc ví. Pokud necháte problémy plavat, dostihnout vás (a to nejen ve formě špatných známek). Takže nezoufat, najít to, co se nedaří, a najít někoho, kdo mi to vysvětlí a já si vzpomenu/pochopím/bude mi to jasné :)
 • Ve třídě si můžete nechat v polici následující pomůcky:

            Čítanka

            učebnice přírodovědy - neodpovídá našim učebním osnovám

            učebnice vlastivědy - prozatím jsme se zanořili do starších českých dějin, je tedy zbytečné učebnici nosit v tašce

            sešit ČJ větné rozbory

            školní sešit z ČJ

            školní sešit z M

            notový sešit

            šanon na kopie

 • Co naopak noste v tašce každý den:

            žákovskou knížku

            lepidlo

 • Na jednotlivé předměty:

            - český jazyk - pracovní sešit, školní sešit, žárovka, učebnice, sešit na větné rozbory

            - matematika - pracovní sešit, učebnice, školní sešit, ve čtvrtek geometrii (sešit, podložku, rýsovací pomůcky)

            - přírodověda - sešit

            - vlastivěda - sešit

            - anglický jazyk - učebnice, pracovní sešit, školní sešit, slovníček + co požaduje paní učitelka

            - informatika - sešit

            - tělesná výchova - cvičební úbor, ručník, mýdlo

            - hudební výchova - notový sešit

 • Ve středu jsme se vydali do středověkých časů na říčanský hrad. Pracovní listy z této akce nám poslouží ještě ve vlastivědě :)
 • Přezůvky si necháváme prozatím ve třídě v dolních otevřených poličkách. Boty jsou během vyučování vyrovnány v jedné řadě na chodbě. Doufám, že toto provizorium nebude trvat dlouho.

Nakonec ještě pár bodů k probranému učivu:

 • čj - opakování pravopisných pravidel (vyjmenovaná slova a slova příbuzná, koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem), určování slovních druhů, základní skladební dvojice, popis pracovního postupu
 • literatura - poezie (Jaroslav Seifert)
 • matematika - pamětné počítání, písemné násobení a dělení jednociferným činitelem, kmenové zlomky
 • geometrie - vzájemná poloha přímek v rovině (různoběžky, rovnoběžky, kolmice), obdélník - konstrukce, obvod, obsah
 • přírodověda - vznik a vývoj člověka
 • vlastivěda - evropské národy, Velká Morava
 • hudební výchova - hlasová hygiena, melodie, rozlišení 2/4 a 3/4 rytmu, Andulko Šafářová; Čížečku, čížečku

Doufám, že výše uvedené bude k užitku Vám i Vašim rodičům.

Přeji krásný víkend, který slibuje spoustu sluníčka. Já se vydám v neděli na nějaký výlet, co chystáte Vy???

 

Těším se na Vás.

            Vaše Lucka