4. - 9. 10. 2015

06.10.2015 20:19

Milé děti,

tento týden se zaměříme na geometrii. Připomeneme si vzájemnou polohu dvou přímek (rovnoběžky, kolmice, různoběžky), poznáme různé druhy trojúhelníků (pravoúhlý, rovnostranný, rovnoramenný) a upřesníme si pravidla při konstrukci a zápisu postupu při rýsování. To vše se nám bude hodit při čtvrteční písemce.

V pátek bude celá naše škola hýřit barvami a všichni čtvrťáci se zahalí do odstínů mé oblíbené barvy - ZELENÉ. Škoda jen, že Vás všechny neuvidím :(

Během tohoto týdne jsem se bohužel neubránila mnohým zklamáním - Vaší nepozorností při společné ústní kontrole gramatických cvičení počínaje, přes nedokončování zadaných úkolů při rýsování a konče naprostou nechutí (až bojkotem) při procvičování vyjmenovaných slov. Tváříte se, jako byste opakování vůbec nepotřebovali. Však uvidíme... A troufám si tvrdit, že mnozí budou velmi překvapeni.

                    Trochu smutně se s Vámi loučí

                                                            Vaše Lucka

 

okénko pro rodiče

 

PROSÍM O DŮSLEDNOU KONTROLU DOMÁCÍ PŘÍPRAVY A POMŮCEK VAŠICH DĚTÍ

 

Domácí úkoly prosím podepisujte. Většina domácí přípravy je zaměřena na aktuálně probírané učivo. Chyby si musí dítě dokázat najít a opravit.

Při procvičování gramatických jevů (vyjmenovaná slova, spodoba znělosti, koncovka podstatného jména) dbejte, prosím, na přesné zdůvodnění. 

 

                Děkuji za spolupráci. LH

 

 

 

A co doma???

DOMÁCÍ ÚKOLY

  • úterý            ČJ PS s. 15/cv. 5 + 7
  • středa           geometrie - konstrukce trojúhelníku (zadání bylo vysvětleno ve                                     škole), POKUD MÁ DÍTĚ V SEŠITĚ POZNÁMKU K                                     PROVEDENÍ PŘEDCHOZÍCH KONSTRUKCÍ, PROSÍM                                       O OPRAVU
Děti mají povinnost vypracovat opravy ve školním sešitě z českého jazyka.
V případě nemoci si musí doplnit zápisy v přírodovědě, vlastivědě, geometrii (popřípadě českém jazyce).