4. - 8. 1. 2016

04.01.2016 22:26

Milí školáci, 

vítám Vás v novém kalendářním roce. Chtěla bych Vám moc poděkovat za úsilí, které jste vynaložili při přípravě i v průběhu vánočního jarmarku. 

Je před námi  konec prvního pololetí. Od příštího týdne začneme psát pololetní písemné práce. V českém jazyce bude písemnka zaměřená na vyjmenovaná slova a hlavně koncovky podstatných jmen. Je třeba se důsledně zaměřit na odůvodnění pravopisu tak, jak to děláme ve škole. Je to sice proces zdlohavý, ale mockrát jste se přesvědčili, že vede úspěšně k cíli.

V matematice bude hodně písemného násobení jednociferným i dvouciferným činitelem, dělit budeme jednociferným dělitelem se zbytkem i beze zbytku. Samozřejmě nemůžu vynechat několik slovních úloh. A také bude troška geometrie (pouze to, co máme v sešitě).

Na prověrku z přírodovědy se budete učit ze sešitu, hlavně si zopakujte vše o půdě, horninách a nerostech, něco o vesmíru - sluneční soustavě a planetách. Spousta informací je i v učebnici, řekneme si, na co se zaměřit.

Je před námi sousta práce a já pevně věřím, že vše zvládneme.

Děkuji za čas, který s Vámi mohu strávit. Moc si toho vážím.

            Vaše Lucka

 

okénko pro rodiče

11. 1.    kontrola Čtenáře

11. 1.    pololetní písemná práce z českého jazyka

12. 1.    pololetní písemná práce z matematiky

13. 1.    pololetní písemná práce z přírodovědy

 

A co doma???

DOMÁCÍ ÚKOLY
  •         6. 1.    sloh - vypravování (zadáno 4. 1.)
  •         6. 1.    cvičení v PS ČJ (zadáno 5. 1.)
  •         od 6. 1.    recitace

 

 

 

Děti mají povinnost vypracovat opravy ve školním sešitě z českého jazyka.
V případě nemoci si musí doplnit zápisy v přírodovědě, vlastivědě, geometrii (popřípadě českém jazyce).