22. - 26. 9. 2014

21.09.2014 20:30

Milí námořníci, 

v pátek se na palubě naší lodi objevil tajemný vzkaz v láhvi. Co se v něm asi dočteme? Přemýšleli jste nad tím o víkendu? Věřím, že ano a zítra nás seznámíte se svými nápady... Hned v pondělí nás totiž čeká tematický den :)

Ohlédnu-li se za uplynulým týdnem, mohu s klidným srdcem potvrdit, že vám jde opakování na výbornou. Dokonce jsme již začali počítat do tisíce a hned jsme vyzkoušeli nové možnosti při sčítání velkých čísel. Písemné sčítání nás baví :)

Ve středu se na náměstí zúčastníme osvětové akce k prevenci jednoho závažného onemocnění. Vše důležité se dozvíte ve škole.

Přeji tajemný začátek nového týdne.

                                        Vaše Lucka

 

 

okénko pro rodiče

DOMÁCÍ ÚKOLY OD PANÍ UČITELKY JEŘÁBKOVÉ JSOU ZVEŘEJNĚNY V ZÁLOŽCE ANGLICKÝ JAZYK.

24. 9.     účast na akci zaměřené na prevenci rakoviny (program bude realizován na Masarykově náměstí, děti přijdou do školy s aktovkou, domácím úkolem a svačinou, vše nepotřebné nechají ve třídě, po návratu bude probíhat výuka dle rozvrhu)

cvičební úbor na TV
staré tričko nebo zástěru na VV a PČ

Prosím, připomeňte dětem, že ještě nemáme všechny dárky v narozeninové krabici. Moc děkuji.
 

 

A co doma???

DOMÁCÍ ÚKOLY
  • úterý    PS Čítanka 2. díl s. 11 celá
  • středa    ČJ učebnice s. 15/cv. 3, vypracovat do domácího sešitu, POUZE                                                 SEŘADIT PODLE ABECEDY
  • čtvrtek    M učebnice s. 10/cv. 1 vypracovat do domácího sešitu
  • pátek    ČJ učebnice s. 15/cv. 4, vypracovat do domácího sešitu (tvrdé skupiny                               zakroužkovat červeně, měkké skupiny zakroužkovat žlutě)

 

Domácí úkoly z anglického jazyka jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých učitelů.

 

MĚSÍČNÍ PLÁN UČIVA

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva z 2. ročníku:

Hláska, rozdělení hlásek, písmeno, abeceda, řazení slov podle abecedy, slovo, slabika, význam slova - synonyma, antonyma, homonyma, hláskový a slabičný rozbor, psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách, u/ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě

Vypravování


MATEMATIKA

Opakování učiva z 2. ročníku

sčítání a odčítání do sta

malá násobilka

geometrická tělesa


PRVOUKA

prázdniny

rodinné vztahy

bezpečnost silničního provozu

krajina, mapová znázornění