17. - 21. 11. 2014

13.11.2014 12:45

Moji milí,

nenapadá mě vhodné oslovení, jelikož se tento týden proměníte v různé postavičky divadelního světa. Doufám, že jste nezapomněli na naši dohodu, že si během volných dní přichystáte rekvizity a domluvíte se se svými kolegy na podobě vašeho divadelního představení. Už se na vaše výkony moc těším. Divadelní opona se rozevře už ve středu :)

Kouzelná práce herců nespočívá jen v pohybovém vyjádření děje, ale především v důsledné práci s hlasem. Aby si herci nepopletli text, musí si často trénovat paměť. My si tuto dovednost vyzkoušíme ve čtvrtek během recitování básničky - zároveň se budeme snažit o přednes, zamyslíme se nad básnickým textem a náladou, která je s básničkou provázána. Věřím, že se vám bude dařit.

Stejně jako vy, i já jsem moc ráda, že máme písemné práce úspěšně za sebou. 

Přeji nám příjemné chvíle strávené ve škole...

                    Vaše Lucka

 

okénko pro rodiče

 

 

18. 11.     17:00 TŘÍDNÍ SCHŮZKY

18. 11.     UZAVŘENÍ ČTVRTLETNÍ KLASIFIKACE

 

_____________________________________________________________________

18. 11. kontrola Čtenářů - děti mají nové záznamové karty

19. 11. divadelní představení našich dětí našim dětem v naší třídě

OD 20. 11. RECITACE BÁSNĚ

 

A co doma???

DOMÁCÍ ÚKOLY

středa
  • recitace básně
čtvrtek
  • slovní úlohy v domácím sešitě z matematiky
pátek
  • cvičení v domácím sešitě z českého jazyka
____________________________________________________________________

 

V pondělí je státní svátek, sice nejdete do školy, ale nezapomeňte, že jsme si slíbili přípravu DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ.

  • jste rozděleni do skupin
  • každá skupina má jednu bajku (Čítanka s. 22 - 26)
  • obstaráme rekvizity (pro lišku kožich a ocas, pro čápa zobák, pro vránu sýr apod.)
  • v PS Čítanky 1. díle máme hotové strany 13 - 17
DIVADLO SI SPOLEČNĚ ZAHRAJEME VE STŘEDU :) BUĎTE PŘIPRAVENÍ :)

 

_____________________________________________________________________

OD 20. 11. RECITACE BÁSNĚ MLHA V PARKU, nebo jiné s podzimním tématem, která má minimálně dvě sloky.

 

MLHA V PARKU
 
V parku spí mlha. Listí padá
snad proto, že je listopad.
Nad městem hejno vran se hádá. 
Podzime! Mám tě rád.
 
Pojď, zapálíme spolu svíčku,
ať zaženeme tmu a chlad.
Mlha si sedla na lavičku.
Podzime! Mám tě rád.