16. - 20. 11. 2015

15.11.2015 22:01

Milí čtvrťáci,

nastal čas prověřit, co jste se během první čtvrtiny čtvrté třídy naučili. Na přírodovědu se učte ze sešitu, školní sešity z ČJ a M vám jistě pomohou při přípravě na další písemné práce.

V pondělí si užijte volna a v úterý se pokuste zjistit, proč je v naší zemi slaven státní svátek.

Opatrujte se.

                                                Vaše Lucka

 

okénko pro rodiče

 

Seznam doporučené literatury a požadavky ke Čtenáři pro tento školní rok:

 

https://lucie-hrbkova-cz.webnode.cz/ctenarstvi/a4-rocnik-doporucena-literatura/

 

A co doma???

DOMÁCÍ ÚKOLY

18. 11.     PŘÍ čtvrtletní písemná práce

 • planeta Země - glóbus
 • pohyby Země a jejich důsledky
 • střídání ročních období
 • střídání dne a noci
 • poznávání stromů
 • oheň
 • popáleniny
 • první pomoc při hoření

19. 11.     M čtvrtletní písemná práce

 • písemné sčítání a odčítání
 • písemné násobení a dělení
 • příklady se závorkami
 • slovní úlohy řešené pomocí násobení, dělení
 • zvířátkové rovnice
 • konstrukce trojúhelníku

23. 11.     ČJ čtvrtletní písemná práce

 • užití vyjmenovaných slov
 • základní skladební dvojice
 • slova se skupinami BĚ - BJE, PĚ, VĚ - VJE
 • koncovky podstatných jmen rodu ženského
 • spodoba znělosti
 • podstatná jména - mluvnické kategorie (rod, číslo, pád, vzor)
 • časování sloves
 • určování slovních druhů

 

ČTEME A ZAPISUJEME DO ČTENÁŘE, BLÍŽÍ SE JEHO KONTROLA.

 

Děti mají povinnost vypracovat opravy ve školním sešitě z českého jazyka.
V případě nemoci si musí doplnit zápisy v přírodovědě, vlastivědě, geometrii (popřípadě českém jazyce).