15. - 19. 9. 2014

14.09.2014 21:08

Milí cestovatelé, 

v pátek se na naši loď nalodila konečně celá posádka. Co nás na moři asi tak čeká? Zatím se stále pohybujeme ve starých známých vodách - opakujeme učivo 2. ročníku, v němž byste se měli orientovat, jako rybičky ve vodě. Jsem ráda, že si mnohé pamatujete :)

Celým týdnem nás bude provázet téma vody a cestování. Mám takový pocit, že k nám vlny ve středu dopraví psaní v láhvi... Ale necháme se překvapit, moře je nevyzpytatelné. 

Jisté je jedno: pondělí bude bouřlivé :)

Těším se na vás!

                Vaše Lucka

 

okénko pro rodiče

do 15. 9. odevzdat přihlášky na kroužky

úterý 16. 9. 2014     třídní schůzky    17:00     (po dobu trvání schůzky nefunguje ŠD)

cvičební úbor na TV
staré tričko nebo zástěru na VV a PČ

Prosím, připomeňte dětem, že ještě nemáme všechny dárky v narozeninové krabici. Moc děkuji.
 

 

A co doma???

DOMÁCÍ ÚKOLY
  • úterý    učebnice ČJ s. 16/cv. 6 vypracovat do domácího sešitu z ČJ
  • středa    vypočítat příklady v domácím sešitě z matematiky
  • čtvrtek    vytvořit RODOKMEN do sešitu z PRV (já a moji sourozenci, moji rodiče, prarodiče, strýcové, tety, bratranci, sestřenice)
  • pátek    učebnice M s. 14/cv. 1 vypracovat do domácího sešitu z M

Domácí úkoly z anglického jazyka jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých učitelů.

 

MĚSÍČNÍ PLÁN UČIVA

ČESKÝ JAZYK

Opakování učiva z 2. ročníku:

Hláska, rozdělení hlásek, písmeno, abeceda, řazení slov podle abecedy, slovo, slabika, význam slova - synonyma, antonyma, homonyma, hláskový a slabičný rozbor, psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách, u/ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě

Vypravování


MATEMATIKA

Opakování učiva z 2. ročníku

sčítání a odčítání do sta

malá násobilka

geometrická tělesa


PRVOUKA

prázdniny

rodinné vztahy

bezpečnost silničního provozu

krajina, mapová znázornění

 Více zde: https://lucie-hrbkova-cz.webnode.cz/news/a8-12-9-2014/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz