15. - 19. 12. 2014

15.12.2014 17:36

Milé děti,

poslední týden ve škole v tomto kalendářním roce právě začal. Co Vás v něm čeká? Jelikož pokročila adventní doba, budeme vychutnávat předvánoční atmosféru plnými doušky. Během tematického týdne dokončíme výrobky na vánoční jarmark, dozvíme se mnoho zajímavostí a také se pokusíme Vánoce poznat všemi smysly... Doufám, že se Vám bude společně strávený čas líbit. Nezapomeňte prosím na dárek pro vylosovaného kamaráda.

:)

    Lucka

okénko pro rodiče

17. 12.    vánoční koncert 

SRAZ NEJPOZDĚJI V 8.30 PŘED ŠKOLOU

____________________________________________________________________

16. 12.     vánoční jarmark

  •         společné zpívání koledy
  •         sejdeme se před 17. hodinou

_____________________________________________________________________

od 8. prosince zkoušíme recitaci básničky

  •            děti si básničku vyhledají samy
  •             podmínkou je zimní nebo vánoční tematika
  •             rozsah minimálně 2 sloky

 

A co doma???

DOMÁCÍ ÚKOLY

úterý

  •         M    cvičení v domácím sešitě

středa

  •         četba vlastní knihy

čtvrtek

  •         ČJ     cvičení v domácím sešitě

pátek

  •         opakování vyjmenovaných slov po B, L, M
  •         Jaké zvyky dodržuje moje rodina o Štědrém dni?