14. - 18. 3. 2016

14.03.2016 21:58

Čtvrťáci,

máme za sebou úvod do světa zlomků. Zatím to vypadá, že jsme pochopili jejich podstatu a umíme s nimi pracovat. Nyní nás čeká výzva v podobě geometrie - během ní je třeba plně zachovávat všechna pravidla. Vím, že je těžké pracovat synchronně, všichni najednou, ale ještě jsem nenašla způsob, jak by to šlo udělat jinak. V geometrii není možné porušovat zásady správného rýsování - žádné dvojité čáry, naškrábaná písmena, napojování... S tím vším je odteď konec. Uvidíme, kdo déle vydrží, zda Vy, či já :D

Matematika je tedy jasná - hooooodně rýsování, řešení slovních úloh a sem tam nějaké to mechanické počítání.

A co v českém jazyce? S přidáním nových pravidel o shodě přísudku s podmětem se někteří úspěšně zamotali, jiní naopak vymotali ze změti všech možných pouček. V diktátech a doplňovacích cvičeních se již objeví všechny probrané jevy - od znaménka nad U, po spodobu znělosti, psaní slov se skupinami BJE - BĚ - PĚ - VJE - VĚ, přes vyjmenovaná slova, tvrdé a měkké souhlásky, až po koncovky podstatných jmen a nejnověji shodu přísudku s jednoduchým podmětem... A určitě jsem ve výčtu na něco podstatného zapomněla :)

Hodiny českého jazyka nejsou jen o pravopise. Pokusili jsme se napsat svou první slohovou práci (s výsledky mírně rozpačitými), zapojili jsme recitaci a dnes i dramatizaci. Musíme přidat více čtení.

V úterý si střídáme pracovní činnosti a přírodovědu, abychom se mohli důkladněji věnovat obému. Prozatím zvládáme přední a někteří i zadní steh. Možná, že se časem posuneme i dále :)

Co však nepočká, je náš předvelikonoční "projekt". Snažíme se v něm vytvořit si vlastní prostor v rámci Velikonočního jarmarku a prosíme všechny příznivce, zda by nám s ním pomohli (podrobnosti jsou v e-mailové zprávě).

A také začneme se smlouvami o dílo - tentokrát jsou témata daná, spolupracovníka si mohou děti zvolit. Uvidíme, zda se nějak dohodnou. Pevně věřím, že se to po počátečních zmatcích podaří...

            Jelikož jsem se pokusila shrnout to podstatné, co se událo, uzavírám své řádky prostým, leč upřímným přáním...

                Nedovolme, abychom si u nás ve třídě museli v duchu říkat hlášku, kterou jsem před nedávnem vyslechla (ač věrně vystinuje některé situace):

                        "PŘIŠEL JSEM A VIDĚL JSEM.

                                    NECHÁPU A ODCHÁZÍM..."

 

                                                                                    Vaše Lucka

 

 

okénko pro rodiče
22. 3. 17.00 velikonoční setkání

 

A co doma???

DOMÁCÍ ÚKOLY
  •         úterý 15. 3.     geometrie - obvod čtyřúhelníku, uč. M s. 29/cv. 7 (červený, nebo zelený útvar)

 

 

 

Děti mají povinnost vypracovat opravy ve školním sešitě z českého jazyka.
V případě nemoci si musí doplnit zápisy v přírodovědě, vlastivědě, geometrii (popřípadě českém jazyce).