14. - 18. 11. 2016

19.11.2016 16:58

Moji milí,

první čtvrtletní písemná práce je za námi. Prověřovala Vaše znalosti z matematiky - tedy ne jen mechanické počítání. Mnohokrát jste mi již dokázali, že počítat umíte. V naší třídě se zřejmě nenajde nikdo, pro koho by bylo záhadou, jak se písemně násobí, nebo dělí dvouciferným dělitelem. Některým z Vás stále trvá dlouho zadaný příklad vypočítat, všichni ale ví, JAK se to dělá. Písemná práce se zaměřila zejména na to, jestli se Vám daří nabyté dovednosti uplatnit. Během opakování na písemnou práci jsme vesměs příklady získávali ze slovního zadání, museli jsme se k nim nejprve propracovat. I proto byly úkoly formulovány jako slovní úlohy. Uvědomila jsem si, že bych Vám měla více zadávat slovní úlohy k domácímu procvičování a že často nestačí jen jejich řešení ve škole - je to pro mne cenné poučení i závazek.

Jak písemná práce z matematiky nakonec dopadla, posuďte sami:

ZNÁMKA POČET DĚTÍ
jednička 5
dvojka 10
trojka 7
čtyřka 0
pětka 2

 

Písemná práce z českého jazyka se bude zaměřovat nejen na zvládnutí pravopisu, ale i na čtení s porozuměním (tak jako vždy :)

 

Novinkou je zpracování písemných prací z přírodovědy a vlastivědy. Budou mít dvě povinné části - nejprve několik úkolů pro samostatnou práci, poté řešení zadaného úkolu se spolužákem. Jak se na takovou práci učit? Vezmi si sešit a pročti si, čemu všemu jsme se věnovali. Prozkoumej úkoly, které jsi řešil/a do sešitu. Pokus se sám/a formulovat otázky (např. Kde vzniká krev? Jakými způsoby jsou k sobě spojeny klouby? Co chrání tělo před vnějšími vlivy? Proč jsou lidé tolik odlišní?). Přines si do školy encyklopedii o lidském těle... Samostatných úkolů se bát nemusíš (rozhodně po Tobě nebudu chtít, abys zpaměti vyjmenoval/a všechny kosti lidského těla). Během spolupráce ve dvojici budete zpracovávat zadané téma - můžete používat Vaše sešity, knihy, další pomůcky ve třídě, přineste si lepidla, nůžky, barevné fixy a zvýrazňovače, lepítka... Hodnotit budu Vaše znalosti, ale i schopnost podělit se o to, co víte a dokážete dohledat, správnost Vašeho vyjadřování i grafické zpracování Vaší práce. Celkový čas na zpracování budou dvě vyučovací hodiny.

 

Ve středu si odpočineme při výpravě na hrad Zlenice. Veškeré informace máte zapsané v žákovských knížkách. Připomínám jen, že pokud budete chtít odejít od říčanského nádraží sami, musíte mi odevzdat potvrzení podepsané jedním z Vašich rodičů. V opačném případě jdete se mnou ke škole. Nahlásí se mi ten, pro koho mám koupit skupinovou jízdenku; děti se slevou na dopravu si lístek do Čtyřkol zajistí samy (pozor zpět pojedeme ze Senohrab).

 

Následující týden bude bohatý na události, doufám, že se Vám budou společné chvíle líbit.

Mnoho zdraví a trpělivosti!

                            Vaše Lucka