13. - 17. 5. 2014

13.04.2015 11:04

Milé děti,

dostalo se mi té výsady, že i mě navštívila choroba. Řekla si, že si u mě chce odpočinout a ubytovala se u mě nejméně na celý týden. Bohužel se tedy během psaní čtvrtletní písemných prací neuvidíme :( Moc mě to mrzí...

Doufám, že společně zavzpomínáte na proběhlou Noc s Andersenem - mě se velmi líbila a děkuji Vám za skvělou atmosféru. Co kdybyste si své vzpomínky zaznamenaly?

Tento týden vás čekají písemné práce - v úterý z matematiky, ve středu z českého jazyka a ve čtvrtek z prvouky. Věřím, že se vám podaří k vaší spokojenosti. Budu vám všem moooc držet palce :*

Pevné zdraví a úsměv na rtech přeje

                Vaše Lucka

 

čtvrtletní písemná práce z matematiky:

 • klasické sčítání a odčítání do 1000
 • písemné sčítání, odčítání a dělení
 • písemné dělení (i se zbytkem)
 • násobení a dělení mají přednost před sčítání a odčítáním
 • přednost závorek
 • zaokrouhlování na desítky a stovky
 • slovní úlohy
 • poznávání geometrických útvarů rovinných i prostorových
 • rýsování a pojmenovávání bodů, přímek, úseček, kružnic
 • měření vzdáleností a převody jednotek délky

čtvrtletní písemná práce z českého jazyka:

 • staba slova (hlásková, slabičná, předpona - kořen - přípona) 
 • vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V
 • věta jednoduchá X souvětí )počet vět v souvětí)
 • vytváření souvětí podle větného vzorce
 • podstatná jména - rod, číslo, pád (u mužského rodu životnost)
 • slovesa - osoba, číslo, čas
 • poznávání: přídavných jmen, předložek, spojek
 • spodoba znělosti
 • čtení s porozuměním

čtvrtletní písemná práce z prvouky:

 • vzduch
 • hoření
 • převody jednotek délky
 • jaro - proměny přírody
 • péče o pokojové rostliny
 • stavba těla rostlin - semena, květy
 • Velikonoce
 • důležitá telefonní čísla
 • pravidla silničního provozu pro chodce (prakticky trénujeme každý týden při cestě na plavání)
 
okénko pro rodiče

Všem rodičům velmi děkuji za účast na konzultacích. LH

 

Při přípravě na písemné práce prosím vycházejte z měsíčních plánů učiva (objeví se v nich pouze to, co jsme s dětmi procvičili). U prvouky je nutné použít školní sešit (při této příležitosti prosím zaznamenejte stupeň devastace sešitu a dohlédněte na to, že si děti sešit slepí a obalí). Moc děkuji. 

 

 

 

A co doma???

DOMÁCÍ ÚKOLY

úterý

 • PS Vyjmenovaná slova (zelený) vybrat tři cvičení na vyjmenovaná slova po V, která děti nemají vyplněná (bohužel PS nemám u sebe, proto nepíši konkrétní stranu)
 • opakování na písemnou práci z matematiky

středa

 • ČJ učebnice s. 93/cv. 10 + s. 74/cv. 23 (nejprve napsat svou adresu, poté napsat smyšlenou adresu dle zadaných údajů) - vypracovat do DŠ Čj
 • opakování na písemnou práci z českého jazyka

čtvrtek

 • přinést semínka fazolí, hrachu nebo čočky
 • vatu
 • nízkou mističku (například od polárkového dortu)
 • opakování na písemnou práci z prvouky

pátek

ČTENÁŘSKÝ TEST

 • Čítanka s. 126 - 127
 • děti si text mohou číst po celý týden
 • v pátek dostanou k vypracování test, v němž se ukáže, zda textu porozuměly, zda odhalily hlavní myšlenky, zda ho vůbec četly (vyzkoušeli jsme si minulý týden)
___________________________________________________________________
od 27. 4. recitace básně Josefa Václava Sládka ze sbírky Skřivánčí písně
 
Až se jaro vrátí
Josef Václav Sládek
 
Až se jaro vrátí,
ó, to bude ráj!
zelenat se bude
celý širý kraj.

Slunce bude hřáti,
větřík teple douť,
potok bude hučet,
sproštěn zimních pout

Luka budou vonět,
stromy budou kvést,
a skřivánek vzhůru
do nebe se nést.

Rozletí se vzhůru
až v oblačnou říš,
— a naše srdéčka
vzlétnou ještě výš'!