12. - 16. 1. 2015

12.01.2015 00:03

Milí třeťáci,

před chvílí jsme oslavili začátek nového kalendářního roku a už se nám blíží konec pololetí. Jak rychle ten čas utíká... Je na čase prověřit, co všechno jsme se společně naučili. Písemné práce začneme psát od středy, kdy se podíváme na vaše znalosti z českého jazyka. Ve čtvrtek budeme počítat a v pátek nás čeká prvouka. Máme před sebou hodně náročný týden, ale já věřím, že všechny těžkosti překonáme s úsměvem na rtech. 

Chci vám moc poděkovat za vaše Čtenáře - udělali jste mi velkou radost :) 

Základem úspěchu je znalost a sebedůvěra... Tak tedy hlavu vzhůru, knihu do ruky a opakovat, opakovat, opakovat. A hlavně, žádný strach!

Těším se na vás!

                Vaše Lucka

okénko pro rodiče

12. - 16. 1.     pololetní písemné práce

STŘEDA - ČESKÝ JAZYK

 • hláskový a slabičný rozbor
 • abeceda
 • spodoba znělosti (LED - LET)
 • vyjmenovaná slova po B, L, M
 • tvrdé a měkké souhlásky
 • synonyma, antonyma, slova vícevýznamová
 • slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předložky, spojky
 • předpona - kořen - přípona
 • souvětí
 • pravopis u/ú/ů
 • pravopis slov s DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
 • vlastní jména

ČTVRTEK - MATEMATIKA

 • zakreslování čísel na číselnou osu
 • zaokrouhlování
 • malá násobilka
 • sčítání a odčítání zpaměti i písemně
 • slovní úlohy - zápis, výpočet, slovní odpověď
 • geometrie - rýsování přmek, bodů, úseček, měření délky, poznávání geometrických útvarů

PÁTEK - PRVOUKA

 • naše město Říčany (co ve městě najdeme, názvy významných budov a objektů - lokalizovali jsme na mapě a viděli jsme během vycházky)
 • mapa a krajina - co lze vyčíst z mapy, ochrana životního prostředí
 • rostliny - části těla, stromy (listnaté, jehličnaté, ovocné - jsou v sešitě), pokojové rostliny (uvést několik zástupců + péče), rostliny na poli (obilniny, okopaniny, olejniny, přadné rostliny) a v lese, podmínky života
Učivo mají děti zaznamenáno v sešitech (v učebnici lze nalézt plodiny na poli, podmínky pro život rostlin, stavbu stromu, mapy).

____________________________________________________________________

Prosím, aby si děti nosily do školy fix (mazací tabulku mají ve třídě). Děkuji.

 

A co doma???

DOMÁCÍ ÚKOLY

úterý

 •        Čítanka s. 10 + 11 + pracovní sešit Čítanka 1. díl s. 5

středa

 •         procvičování malé násobilky zpaměti

čtvrtek

 •         PRV - zjistit hmotnost/objem u osmi výrobků (jogurt, cukr, mouka, sýr apod.)

pátek

 •         četba vlastní knihy