10. - 14. 11. 2014

09.11.2014 21:39

Milí třeťáci,

podzimní dny líně plynou, ani jsme se nenadáli a čtvrt školního roku je za námi. To znamená jediné - velké opakování toho, co jsme se doposud naučili. A že TOHO není málo :) I proto tento týden nebudou klasické domácí úkoly, na které jste zvyklí. Doma si prosím procvičujte a nezapomeňte si ze školy vzít vše pořebné (zejména sešit z prvouky). 

Všem dětem i rodičům, kteří přišli na konzultaci, děkuji za krásně strávené chvíle. Věřím, že Vás společné setkání obohatilo stejně tak, jako mě. Jsem moc ráda, že jsme si mohli společně popovídat a proniknout do duše Vašeho dítěte... Mnohá poznání byla velice silným zážitkem.

Přeji úspěšný týden a doufám, že se nikdo nebude ničeho bát. Do školy přeci nechodíme proto, aby nás někdo zkoušel, ale proto, abychom ukázali, co všechno jsme se naučili a v čem jsme dobří :)

            Vaše Lucka

 

okénko pro rodiče

 

10. - 14. 11. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE

 • st ČJ
 • čt M
 • pá PRV

18. 11. TŘÍDNÍ SCHŮZKY, UZAVŘENÍ ČTVRTLETNÍ KLASIFIKACE

 

_____________________________________________________________________

18. 11. kontrola Čtenářů - děti mají nové záznamové karty

 

A co doma???

DOMÁCÍ ÚKOLY

 

v pondělí odpoledne - četba vlastní knihy nahlas

v úterý odpoledne - opakování na čtvrtletní písemnou práci z ČJ

 • hlásková a slabičná stavba slov
 • předpona - kořen - přípona
 • y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
 • vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná - aplikace 
 • abeceda
 • pravopis u/ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • spodoba znělosti (haD, zahráDka)
 • určování slovních druhů (podstatné jméno, sloveso, předložka, spojka)
 • vlastní jména
 • synonyma, antonyma, slova víceznačná, slova podřazená - nadřazená - souznačná

 

ve středu odpoledne - opakování na čtvrtletní písemnou práci z M

 • sčítání a odčítání klasicky
 • sčítání písemně
 • malá násobilka
 • slovní úlohy
 • geometrie - poznávání těles, rýsování (bod, přímka, úsečka), měření vzdáleností (cm, mm)

 

ve čtvrtek odpoledne - opakování na čtvrtletní písemnou práci z PRV

 • rostliny (stavba stromu, jehličnaté, listnaté a stromy, plody)
 • houby (stavba, jedlé a nejedlé houby)
 • stěhovaví ptáci
 • orientace v plánku obce, světové strany, bezpečnost silničnho provozu
 • rodinné vztahy

 

OD 18. 11. RECITACE BÁSNĚ MLHA V PARKU, nebo jiné s podzimních tématem, která má minimálně dvě sloky.

 

MLHA V PARKU
 
V parku spí mlha. Listí padá
snad proto, že je listopad.
Nad městem hejno vran se hádá. 
Podzime! Mám tě rád.
 
Pojď, zapálíme spolu svíčku,
ať zaženeme tmu a chlad.
Mlha si sedla na lavičku.
Podzime! Mám tě rád.