ZEMĚPIS 8. TŘÍDA

 
 
pomůcky:
 • učebnice
 • školní sešit
 • atlas Evropy
 • LEPIDLO
 
21. 4. 2015 ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE - bez atlasu
 
referáty - státy Evropy

referát se skládá ze tří částí
 • písemně zpracovaný text referátu na samostatném listu
 • plakát
 • 10 obrázků s popisky a skladbou od interpreta z daného státu
Co musí referát obsahovat?
 • název státu + hlavní město
 • zařazení státu do makroregionu + jeho charakteristika
 • přírodní poměry
 • hospodářství + měna
 • zhodnocení životní úrovně obyvatel
 • informace o třech zajímavých místech
Práce musí obsahovat informace minimálně ze tří zdrojů (přičemž dva musí být knižní publikace).
Všechny tři části referátu je potřeba odevzat dopředu (obrázky buď na flash disku nebo na mail lucie.hrbkova@zs.ricany.cz).
Pokud byste se chtěli poradit, klidně doražte na 1. stupeň :)
 
 
 
 
jméno stát datum odevzdání datum prezentace
Saša Irsko 16. 2.  17. 2.
Viki Nizozemí 17. 2. 19. 2.
Miriam Francie 19. 2.  24. 2
Ota Řecko 19. 2.  26. 2.
Jakub Itálie 24. 2.  3. 3.
Patricie Německo 24. 2.  5. 3. 
Lukáš Ukrajina 3. 3.  17. 3. 
Honza Velká Británie 16. 3.  19. 3. 
Terka Bulharsko 17. 3.  24. 3.
Aneta Chorvatsko 19. 3. 26. 3.
Janek Španělsko 24. 3. 31. 3.
Radek Estonsko (Litva, Lotyšsko) 26. 3.  2. 4. 
Alžběta Norsko 31. 3. 7. 4.
Samuel Dánsko    
Nikol Bosna a Hercegovina    
Verča      
Elizabeth      
  Albánie, Moldávie, Benelux, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Polsko, Srbsko    


 

 
referáty - státy Evropy
 
 
 
MĚSÍČNÍ PLÁN UČIVA

DUBEN
 • makroregiony Evropy - dle jednotlivých referátů
 • vybrané socioekonomické jevy (nezaměstnanost, životní úroveň, naděje na dožití, nakažení HIV, agrese ve východní Evropě)
BŘEZEN
 • makroregiony Evropy - dle jednotlivých referátů
ÚNOR
 • makroregiony Evropy
LEDEN
 • orientace na mapě Evropy
 • obyvatelstvo Evropy
 • hospodářství
 • makroregiony Evropy

PROSINEC
 • obyvatelstvo Evropy
 • hospodářství - přírodní zdroje, zemědělství, průmysl, cestovní ruch
 • evropské makroregiony
 • politická mapa Evropy

LISTOPAD
 • přírodní zdroje Evropy - globalizace, environmentální pohled
 • Evropa v proměnách staletí
 • obyvatelstvo
 • hospodářství
 
ŘÍJEN
 • opakování
 • vodstvo, klima, fauna a flóra Evropy
 • přírodní zdroje Evropy
 • přírodní oblasti Evropy
 • Evropa v proměnách staletí
 • obyvatelstvo
ZÁŘÍ
 • geografické vymezení Evropy
 • poloha, povrch, podnebí
 • orientace na mapě Evropy a světa
 • určování zeměpisné polohy


KRITÉRIA PRO VYPRACOVÁNÍ REFERÁTU:
 
 • téma zpracovat písemně vlastní rukou do sešitu ze zeměpisu
 • uvést nejdůležitější informace o tématu (min. 10 vět) + obrázky
 • nezapomenout podpis rodičů
 • prezentovat vlastními slovy před třídou
 • ráno v den referátu přinést k nahlédnutí do kabinetu B110
 
ZADANÉ REFERÁTY


VYHLEDAT NÁZVY EVROPSKÝCH HUDEBNÍCH SKUPIN A JMÉNA INTERPRETŮ + URČIT, ODKUD POCHÁZÍ

 

 

PROBRANÉ POJMYhercynská střední Evropa
alpsko-karpatský systém
Atlantská Francie
Skandinávie
Středomoří
Ural
Východní Evropa
Britské ostrovy

permafrost
oceanita
kontinentalita
mediteránní klima
žuvara nízká
garrigue
tundra
tajga
step
spraše
fjordy
Severoatlantická větev Golfského proudu
hydroenergetika
klifové pobřeží
čtvrtohorní ledovcová činnost
prvohorní reliéf
třetihorní reliéf
tlakové útvary ovlivňující počasí v Evropě
 

 


orientace v obrysové mapě Evropy

okrajové body
 • mys Marroqui
 • mys Nordkinn
 • mys Roca

východní hranice Evropy
 • pohoří Ural
 • řeka Emba
 • Kaspické moře
 • Kumsko-Manyčská sníženina (řeky Kuma a Manyč)
 • Azovské moře
 • Kerčský průliv
 • Černé moře
 • úžina Bospor
 • Marmanské moře
 • úžina Dardanely
 • Egejské moře
oceány
 • Atlantský, Severní ledový
moře
 • Středozemní, Ligurské, Tyrhenské, Jaderské, Jónské, Egejské, Černé, Severní, Baltské, Norské, Azovské, Marmanské
jezera
 • Kaspické moře
zálivy
 • Biskajský, Botnický
průlivy
 • Bospor, Dardanely, Gibraltarský, La Manche
ostrovy a souostroví
 • Britské, Irsko, Island, Sardinie, Korsika, Sicílie, Kréta, Baleáry (Mallorca)
řeky
 • Tajo, Seina, Temže, Rýn, Labe, Ebro, Rhona,Pád, Dunaj, Dněstr, Dněpr, Volha, Ural
poloostrovy
 • Peloponés, Balkánský, Apeninský, Pyrenejský, Jutský, Skandinávský, Kola, Bretaňský, Krym
pohoří
 • Skandinávské, Pyreneje, Alpy, Apeniny, Karpaty, Ural, Cordillera Betica
hory
 • Mont Blanc, Gerlachovský štít
sopky
 • Hekla, Etna, Vesuv
nížiny
 • Pádská, Severoněmecká, Středopolské, Velká uherská, Východoevropská, Kaspická
OBRYSOVÁ MAPA