ZEMĚPIS 7. TŘÍDA

 
MĚSÍČNÍ PLÁN UČIVA
 
LEDEN
 • Amerika - povrch, vodstvo, podnebí, vegetační pásy
 • Amerika - hlavní střediska osídlení, města, státy
 
PROSINEC
 • Amerika - povrch, vodstvo, podnebí, vegetační pásy
 • Atlantský oceán
 
LISTOPAD
 • Afrika - regiony (Severní arabská Afrika, Subsaharská Afrika)
 • Amerika - povrch, vodstvo, podnebí, vegetační pásy
 
ŘÍJEN
 • Afrika - povrch, vodstvo, podnebí, vegetační pásy
 • Afrika - obyvatelstvo
 • Afrika - regiony
 
ZÁŘÍ
 • opakování učiva 6. ročníku
 • charakteristika vegetačních pásů
 • rozložení pevniny a oceánu na Zemi
 • státy, státní hranice, státní zřízení
 • Afrika - přírodní poměry