ZEMĚPIS 6. TŘÍDA

 
OD ÚNORA 2015 ZEMĚPIS V 6.A VYUČUJE PANÍ UČITELKA MONIKA DOBEŠOVÁ.
DĚKUJI ZA KRÁSNÉ POLOLETÍ :*
                                                Lucie Hrbková
 
pomůcky:
 • učebnice
 • školní sešit
 • LEPIDLO
 
pololetní písemná práce 16. 1. 
tvar planety Země
pohyby Země
globus a mapa
náležitosti mapy (legenda, měřítko, vrstevnice, kóty)
měření vzdáleností na mapě - převod pomocí číselného měříka
druhy map
řez planetou Zemí
zemské sféry
litosféra
zemětřesení
sopečná činnost
vznik pohoří
zvětrávání

(V písemné práci nebude téma VESMÍR.)

 

 
MĚSÍČNÍ PLÁN UČIVA

LEDEN
 • přírodní sféry Země
 • litosféra (stavba Země, horotvorné procesy, sopečná činnost, zemětřesení)
 • atmosféra
 • pedosféra
 • hydrosféra
 • biosféra

PROSINEC
 • přírodní sféry Země
 • litosféra (stavba Země, horotvorné procesy, sopečná činnost, zemětřesení)
 • atmosféra
 • pedosféra
 • hydrosféra
 • biosféra

LISTOPAD
 • čas na Zemi
 • zeměpisné souřadnice (určování zeměpisné polohy)
 • kartografie
 • litosféra
 
ŘÍJEN
 • planeta Země
 • pohyby Země
 • časová pásma
 • zeměpisné souřadnice (určování zeměpisné polohy)
 • kartografie 
ZÁŘÍ
 • vesmír
 • vesmírná tělesa - Slunce, planety, měsíce
 • Země jako vesmírně těleso
 • Měsíc a jeho vliv na Zemi

 

 

 
KRITÉRIA PRO VYPRACOVÁNÍ REFERÁTU:
 
 • téma zpracovat písemně vlastní rukou do sešitu ze zeměpisu
 • uvést nejdůležitější informace o tématu (min. 10 vět) + obrázky
 • nezapomenout podpis rodičů
 • prezentovat vlastními slovy před třídou
 • ráno v den referátu přinést k nahlédnutí do kabinetu B110
 
ZADANÉ REFERÁTY