TŘÍDNÍ SCHŮZKY 16. 2. 2016

 

seznámení s učebním plánem

změny v rozvrhu od 2. pololetí - plavání, omluvenky

19. 4. celodenní výlet do Kutné Hory

3. - 5. 5. výlet do Slovenského ráje

smlouvy o dílo - ve dvojicích zpracovat zadané téma

hygienické potřeby - papírové ubrousky, kapesníčky, mýdlo

seznámení s preventivními programy (sociálně patologické jevy, dopravní výchova)

TŘÍDNÍ SCHŮZKY     8. 9. 2015     17:00

 

organizace školního roku

 PRÁZDNINY A VOLNÉ DNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

 • Podzimní prázdniny:
  čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.
 • Vánoční prázdniny:
  středa 23. prosince 2015 až neděle 3. ledna 2016.
 • Jednodenní pololetní prázdniny:
  pátek 29. ledna 2016.
 • Jarní prázdniny:
  pondělí 1. února až neděle 7. února 2016
 • Velikonoční prázdniny:
  čtvrtek 24. března až pátek 25. března 2016
 • Plánovaná ředitelská volna:
  pondělí 16. listopadu 2015
  pátek 12. února 2016

seznámení se školním řádem

 • omlouvání absence do tří dnů od návratu dítěte do školy v žákovské knížce
 • oznámení absence žáka třídnímu učiteli do tří dnů od započetí absence
 • hodnocení chování - 1 bod zapomínání (přičemž tento záznam bude do žákovské knížky vepsán až při čtvrtém zapomenutí pomůce v měsíci), 2 body poznámka za chování odporující školnímu řádu

seznámení s vyučujícími

 • anglický jazyk: Mgr. Jana Uríková, MBA.; Mgr. Zuzana Pokorná; Mgr. Dagmar Šustová
 • vlastivěda a tělesná výchova: Mgr. Monika Dobešová
 • výtvarná výchova a hudební výchova: Mgr. Pavol Jánoš

aktualizace kartiček zdravotních pojišťoven a potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka během zotavovací akce

plavání od 2. pololetí

Odsouhlasen 

 • nákup nového koberce 
 • pracovního sešitu Marie Polonické, Shoda přísudku s podmětem, nakladatelství Nová škola Brno https://www.ajshop.cz/nakladatelstvi-nova-skola-brno/shoda-prisudku-s-podmetem-pracovni-sesit-marie-polonicka-4-53-/?utm_source=heureka&gclid=CKH4yeHN8ccCFQ2NGwodpsoKkA

 

Finanční prostředky z třídního fondu budou použity k doplnění výtvarných potřeb pro třídu a k nákupu pracovních sešitů a sešitů na psaní, dále k zaplacení exkurzí a vzdělávacích programů.

debata o škole v přírodě

seznámení s ročním tématem

žádost o pomoc při realizaci exkurzí

aktivita pro rodiče :)