Rosteme s knihou

 

O projektu

 

Občanské sdružení Svaz českých knihkupců a nakladatelů a jeho společnost Svět knihy, s.r.o. zahájily na veletrhu Svět knihy Brno 2005 propagační kampaň na podporu čtení knih v České republice. 


Projekt je realizován ve spolupráci s profesními a mediálními organizacemi a subjekty, které působí v oblasti propagace četby, příp. aktuálně pracují na projektech, jež se této problematiky týkají. 

Vznik projektu s názvem „Rosteme s knihou“ zaměřeného na zvyšování čtenářské gramotnosti vyplývá ze zodpovědnosti Svazu českých knihkupců a nakladatelů jako zástupce nakladatelského a knihkupeckého oboru, který se významně podílí na spoluvytváření české knižní kultury.

Alarmující výsledky výzkumů čtenářské vyspělosti v tuzemsku i v zahraničí, jež dokazují výrazný pokles zájmu mládeže o četbu a knihy, nás vedou k aktivnímu řešení situace s ohledem na negativní celospolečenské důsledky, které by ignorance problému literární negramotnosti mohla způsobit. Projekt zaměřený na získávání kladného vztahu k literatuře a knihám osloví novým a zajímavým způsobem zejména předškolní a školní mládež s cílem rozvíjet a prohlubovat jejich literární vzdělání a čtenářskou vyspělost, zlepšovat a obohacovat komunikační schopnosti a obecně kulturní znalosti mladých lidí. Smysluplnost projektu je dána perspektivní péčí o růst intelektuálního potenciálu naší země. V mnoha vyspělých státech (USA, Velká Británie, Francie, Německo) se důsledkům poklesu zájmu o literaturu ve společnosti snaží zabránit kampaněmi, pořady na rozhlasových i televizních kanálech, podporou celostátních a lokálních soutěží apod. Profesní svazy nakladatelů a knihkupců se do kampaní aktivně zapojují, pomáhají s jejich medializací, udělují záštitu dalším projektům z této oblasti.

Propagaci četby se v České republice věnuje mnoho dílčích projektů, které upozorňují na knihu v lokálním i celorepublikovém rozsahu. Městské a regionální knihovny, organizace sdružující knihovníky a informační pracovníky SKIP, Obec spisovatelů, Česká sekce IBBY, společnost Svazu českých knihkupců a nakladatelů Svět knihy, Klub ilustrátorů, Agora Central Europe, veletrh dětské knihy v Liberci, nakladatelé knih pro děti a mládež se svými knižními kluby, knihkupci i mnozí nadšení jednotlivci připravili již řadu záslužných akcí přivádějících děti zpět k četbě knih. Zaštítění jednotlivých akcí pod značkou „Rosteme s knihou“ umožní všem, kteří se k ní přihlásí, získat větší publicitu pro své aktivity díky rozsáhlejší a dlouhodobé mediální spolupráci se zainteresovanými partnery (denní tisk, Knižní novinky, Knižní svět – pořad ČT 2, stanice a relevantní pořady Českého rozhlasu, noviny a časopisy určené pro děti a mládež, pro pracovníky ve školství, pro rodiče a další).
 
 
Obsahová náplň projektu:

 • mediální pořady a spoty zaměřené na literaturu pro děti a mládež a výchovu ke čtenářství 
 • zábavně naučné pořady 
 • soutěže a akce – tradiční i nové 
 • pořady představující známé osobnosti a jejich vztah k literatuře a knihám 
 • zajímavě řešený a interaktivní internetový portál oznamující jednotlivé akce s linkami na weby s literaturou a knihami pro děti 
 • součinnost se školkami, školami, školními družinami a rodinami, dětskými psychology 
 • metodické semináře pro učitele, rodiče a odbornou veřejnost 
 • spolupráce s kluby mladých čtenářů vedených jednotlivými nakladateli 
 • zapojení dětských oddělení regionálních a městských knihoven, knihkupectví v jednotlivých městech a webových serverů určených dětem a jejich rodičům 
 • aktivní zapojení sponzorů a partnerů 
 • mezinárodní spolupráce v rámci zemí Visegradu a EU s možností získání dalších finančních zdrojů 

propagační kampaň:

 • celoplošné výlepy plakátů s logem projektu, výroba a distribuce reklamních předmětů s vtipnými slogany 
 • široká medializace projektu včetně spolupráce s audiovizuálními a tištěnými médii
 • knihkupectví – výkladní skříň kampaně 
 • společný internetový portál s interaktivním rozhraním 
 • využití propagačních možností a programového prostoru v rámci největšího knižního veletrhu Svět knihy Praha a dalších obdobných akcí v republice

 

 

text. převzat z: www.rostemesknihou.cz

logo kampaně