Celé Česko čte dětem

 

O kampani

 

Cílem kampaně je podpora emocionálního 
(psychického, myšlenkového 
a morálního) zdraví dětí a mládeže.

 

Kampaň Celé Česko čte dětem® vznikla proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam mápravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.

Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.

Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.

 

Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně 
do hlasitého čtení 
 jim a s nimi  a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře.

 

Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

 

 

„Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, přijímá špatná rozhodnutí  doma, v obchodě, u soudu, u volební urny. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu  to je velice nebezpečný aspekt demokracie.“

Jim Trelease, „The Read-Aloud Handbook, (Učebnice předčítání)

 

 

PROČ ČÍST DĚTEM?

 

"Aby měly svět rády. Aby se jim v něm líbilo. Aby věděly, že je větší než to, co vidí jenom očima. Aby mu věřily. A aby věřily nám, co jim čteme. Když čte taková maminka nebo tatínek – to je svět, jak má být: krásný, vzrušující, důvěryhodný, bezpečný a útulný."


Luděk Richter, dramaturg, režisér a herec Divadelní společnosti Kejklíř 

 

Co přináší pravidelné čtení dítěti?

 • uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
 • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
 • podporuje psychický rozvoj dítěte;
 • posiluje jeho sebevědomí;
 • rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
 • formuje čtecí a písemné návyky;
 • učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;
 • rozvíjí představivost;
 • zlepšuje soustředění, uklidňuje;
 • trénuje paměť;
 • přináší všeobecné znalosti;
 • ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
 • učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
 • rozvíjí smysl pro humor;
 • je výbornou zábavou;
 • zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
 • je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
 • chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
 • je prevencí patologických jevů;
 • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;
 • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

 

text převzat z: www.celeceskoctedetem.cz