21. 11. - 2. 12. 2016

02.12.2016 13:51

Moji milí,

konec listopadu jsme zasvětili čtvrtletnímu hodnocení. Znalosti z přírodovědy a vlastivedy jsme letos zkoušeli prověřit díky spojení samostatné a skupinové práce - výsledné plakáty budou k vidění na chodbě u naší třídy. Opravování bylo sice náročnější, ale jsem přesvědčena, že to mělo smysl. Kde jsme nejvíce chybovali? Problém ani tak nebyl v neznalosti lidského těla a českých dějin do 15. století, větší překážkou bylo po mnohé jasné a úplné vyjádření vlastních myšlenek. Chci po vás, abyste se dokázali výstižně vyjádřit, zdůvodňovali svá tvrzení a uváděli argumenty, které podpoří vaše odpovědi.

Výsledky z písemné práce z českého jazyka prozrazuje tato tabulka:

 ZNÁMKA POČET DĚTÍ
jednička 6
dvojka 16
trojka 1
čtyřka 1
pátek 0

 

Ve středu 23. listopadu jsme se společně s 5. B vydali do malebného Posázaví a navštívili jsme zříceninu hradu Zlenice. Počasí bylo k našemu záměru naprosto ideální. Nejen že jsme nahlédli do historie osídlení této oblasti, ale oživili jsme si i pojmy meandr, boží muka, klekání, Polednice aj. 

Proběhly také další prezentace knih a já jsem velmi potěšena jejich vysokou úrovní - zpracováním děje, vystupováním prezentujícího, četbou :)

Pomalu jsme se přesunuli do adventu, času čekání a pokoje. I když nebuďme pokrytečtí - klidu si člověk před Vánoci užije jen velice málo. Ve škole se budeme snažit jít proti proudu většinové společnosti... Přístí týden nás čekají tři projektové dny, během nichž přichystáme své aktivity na vánoční jarmark. Budu od vás potřebovat hodně pomoci a pochopení. Když jsme se rozhodli, že nechceme prodávat výrobky, ale raději darovat zážitek a příjemné společené chvíle, vyžaduje to od nás velké úsilí. Všem, kteří svou pomoc přislíbili, tímto moc děkuji. 

        Přeji nám všem úspěšné mrazivé dny!

                Vaše Lucka

 

 

P. S. Zpěv už je opravdu zpěvem :D jupííííííííííííííí