12. - 23. 9. 2016

26.09.2016 18:32

Milí páťáci,

září jsme věnovali opakování. Pokud by měl někdo pochybnosti a chtěl by se v klidu na něco konktérního zeptat, stačí se se mnou domluvit a můžeme se sejít ve třídě po vyučování v úterý a ve středu. Tři z vás už toho využili a myslím si, že to byl užitečně strávený čas při čekání na oběd :) Z našeho setkání vzešlo i jedno doporučení k diktátům - slovo, u kterého si nejsem jistá pravopisem, si označím, abych si ho po skončení psaní mohla znovu odůvodnit a nezapomněla na něj (třeba obyčejnou tužkou).

V diktátech se již objevují všechna probraná pravopisná pravidla, každý týden si napíšeme cvičný diktát, který si spolu zdůvodníme. Mám radost, že si ve většině případech víte rady. Novinkou jsou větné rozbory, které trénujeme jednou do týdne. Jejich smyslem je prozkoumat do hloubky stavbu věty, dovednost určovat vztahy mezi větnými členy se vám bude hodit na 2. stupni. První větný rozbor jsme si už napsali i na známku a dopadl skvěle. Už jsme také nakousli nové učivo o přídavných jménech - prozatím je rozdělujeme na tvrdá a měkká.

Starosti mi dělá matematika - mnozí z vás si z nepozornosti nevšimnou chybu, nedočtou zadání, počítají něco jiného. Proto prosím při zdůvodňování o vnímání slyšeného.

Ve vlastivědě jsme se ponořili do starších českých dějin, doufám, že se nám v příštím týdnu podaří poskládat střípky událostí ze života posledních Přemyslovců. Na vztahy v rodině prvních Přemyslovců jsme se zaměřili detailněji - vytvářeli jsme živé obrazy, četli staroslověnskou legendu o sv. Václavovi a zkoumali ilustraci bratrovraždy z Gumpoldovy legendy. Byl to náš první tematický den.

Druhý tematický den jsme prožili hned následující den - jmenoval se Za tajemstvím lidské kostry. Měli jsme tu čest poznat našeho kostnatého Igora, z odborného textu jsme vyzobávali informace a pomocí tabulky jsme si vytvářeli svůj vlastní zápis. V matematice jsme procvičili počítání a dosazením výsledků do tajenek jsme získali i nové poznatky o naší kostře.

Výtvarná výchova je také zaměřena na člověka - objevujeme krásu kresby grafitovou tužkou různé tvrdosti, nejprve na detailech lidského těla, později i při kresbě vlastního černobílého portrétu.

Děkuji Vám za Vaši práci.

            Vaše Lucka