SNÍDANĚ S KNIHOU

 
 

Ráno se společně setkají žáci s učitelem v prostorách školy/popř. třídy na snídani (čaj, pečivo apod.) a posnídají ve čtenářském společenství. 

V úvodní části učitel předčítá z knihy, kterou si přinesl na snídani a následně probíhá samostatné čtení žáků, případně má učitel připravené doplňující činnosti. 

Snídaně s knihou mohou probíhat v rámci jedné třídy nebo i více ročníků najednou, kdy se žáci zapíší na snídani z různých tříd.

Důležitým momentem je nejen společné čtenářské setkání, ale především vzájemné sdílení žáků nad knihou, získání podnětů k další četbě knih například právě na doporučení svých vrstevníků.