ČTENÁŘ

 

ZÁZNAM VE ČTENÁŘI

  • k záznamu je nutné využívat kartu, kterou mají všichni vloženou ve Čtenáři
  • karta určuje vše, co se zaznamenává na levou nebo pravou stranu
  • zaznamenávat budeme i společné čtení knih
  • Čtenář se bude odevzdávat ke kontrole vždy v uvedený termín (včas v týdenním plánu)
  • Čtenář bude sloužit ke vzájemné komunikaci o žákově četbě
  • součástí Čtenáře budou i hodnotící zprávy, zpracování dalších navazujících úkolů k jednotlivým knihám